Terapia Metodą Tomatisa

Metoda TOMATISA zyskuje w Polsce coraz większą popularność. Dzieje się to dzięki bardzo dobrym efektom terapeutycznym w obszarach:

 • Polepszenie koncentracji uwagi i skupienia się nad zadaniem
 • Polepszenie zdolności uczenia się
 • Dostęp do i polepszenie zdolności mówienia
 • Polepszenie rozróżniania kierunków
 • Polepszenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, równowagi i poczucia własnego ciała w przestrzeni
 • Zwiększenie pewności siebie i poczucia własnej wartości
 • Wyciszenie
 • Wzbogacenie języka
 • Stymulacja wyobraźni
 • Wzmocnienie motywacji wewnętrznej
 • Polepszenie zdolności komunikacji
 • Polepszenie zdolności kontroli własnych emocji
 • Przyspieszenie zdolności asymilacji języka obcego w szczególności akcentu i rytmu
Metoda Alfreda Tomatisa jest skierowana zarówno do dzieci jak i dla dorosłych. Z powodzeniem można ją stosować u:
 • Osób z zaburzeniami koncentracji uwagi które mają problem z przetwarzaniem słuchowym informacji
 • Osób dyslektycznych
 • Osób z sprzężoną niepełnosprawnością – Autyzm, Zespół Aspergera
 • Osób jąkających się
 • Osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Dzieci z zaburzeniami mowy i opóźnionym rozwojem mowy,
 • Kobiet w ciąży
 • Osób leżących i niepełnosprawnych ruchowo celem dostymulowania przedsionka drogą słuchową
 • Aktorów celem zwiększenia kontroli nad własnym głosem
 • Osób mających kłopoty z artykulacją i wyrazistością mowy
 • dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością – Autyzm, Zespół Aspergera

Podstawą do zakwalifikowania na terapię metodą Tomatisa jest występowanie objawów zaburzenia uwagi słuchowej potwierdzonych wynikami badania. Warto więc wiedzieć, jakie są przyczyny i objawy zaburzenia uwagi słuchowej.