Kadra

Kadra

Właścicielami Niepublicznego Domowego Przedszkola Integracyjnego są:

mgr Tomasz Woźniak oraz mgr Beata Woźniak

 

Dyrektor Przedszkola przy ul. Traugutta 44                                 

mgr Tomasz Woźniak                                                

 

Dyrektor Przedszkola przy ul Krajewskiego 2

mgr Beata Woźniak

 

Dyrektor d/s Pedagogicznych

mgr Renata Bielak

 

Kadra Pedagogiczna

 

 

Kadra Terapeutyczna

mgr Aneta Zarzeka – pedagog specjalny, neurologopeda 

mgr Iwona Reinfuss – Bulanda – psycholog

mgr Dagmara Salamon – terapeuta integracji sensorycznej

 

Zajęcia dodatkowe:

mgr Anita Długosz – muzykoterapia

mgr Damian Sadowski – rytmika

mgr Agnieszka Hopek – religia

 

Barbara Jabłońska – nasza miła pani odpowiedzialna za pełne brzuszki