„Dlaczego my?”

„Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi…”

(Janusz Korczak)

Niepubliczne Domowe Przedszkole powstało ponad 20 lat temu z inicjatywy Pani Zofii Woźniak, która była wieloletnim pedagogiem, pracującym na rzecz wychowania i edukacji najmłodszych dzieci.

We wrześniu 2015 roku nasze przedszkole zostało przekształcone w placówkę integracyjną, zmieniając nazwę na Niepubliczne Domowe Przedszkole Integracyjne. Zmiana ta wynikała z potrzeby czasu i sytuacji.

Nadzór nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Krakowie, Delegatura Nowy Sącz.

Ideą naszego przedszkola jest budowanie wspólnoty opartej na wzajemnym zaufaniu i akceptacji. W naszych działaniach dążymy do rozbudzania w dziecku chęci do działania, tworzenia, eksperymentowania, podejmowania nowych wyzwań i stawiania czoła wszelkim przeciwnościom.  Pragniemy bowiem, aby dziecko prawidłowo się rozwijało i czerpało jak najwięcej radości w swoim „małym życiu”.

Nasze atuty:

– małe grupy, stwarzające dzieciom przyjazne warunki rozwoju i domową atmosferę;

– zajęcia manualne, ruchowe, artystyczne, językowe, taneczne i sportowe;

– zajęcia specjalistyczne z terapeutą integracji sensorycznej, logopedą, psychologiem, pedagogiem specjalnym;

– kolorowe i estetyczne sale, wyposażone z bezpieczne i funkcjonalne meble, pomoce edukacyjne i zabawki;

– 5 funkcjonalnych, estetycznie urządzonych sal oraz łazienki dostosowane do potrzeb najmłodszych podopiecznych;

– wspaniale wyposażone gabinety terapeutyczne;

– dogodna lokalizacja;

– przedszkole otwarte od godz. 6.30 do 17.00.