Muzykoterapia

Muzyka towarzyszy dziecku w zabawie, nauce i wypoczynku już od najmłodszych lat. Wpływa na całą jego osobowość, oddziaływując na sferę ruchową, procesy poznawcze, procesy emocjonalne oraz sferę społeczną. Stosowanie muzykoterapii w pracy z dziećmi jest wysoce efektywnym środkiem leczniczym. Dzięki wrodzonej wrażliwości na dźwięki, dzieci chętnie uczestniczą w słuchaniu muzyki, grają na instrumentach, śpiewają, wspólnie bawią się i tańczą. Ponadto w trakcie zajęć muzykoterapeutycznych dzieci mają możliwość przeżycia i doświadczenia czterech podstawowych sytuacji terapeutycznych:  odreagowania, rytmizacji, relaksacji i aktywacji.

Muzykoterapia jest jedną z technik artterapii, czyli usprawniania poprzez sztukę. Muzykoterapia spełnia funkcje uzupełniające i wspierające bardziej kompleksowe oddziaływania. Traktuje się ją jako środek odreagowania napięć i czynnik wspierający proces uczenia się. Poprawia nastrój,  ułatwia kontakt emocjonalny z dzieckiem, pomaga w koncentracji na bodźcach. Dzięki niej zwiększa się precyzyjność i płynność ruchów dziecka (dziecko wystukuje rytm palcami, nogami, porusza całym ciałem), obniża się napięcie mięśniowe, zwiększa się otwartość dziecka na otoczenie i propozycje terapeuty.