Organizacja Dnia

 

zasady w pzredszkolu

Organizacja dnia:

6.30 – 7.45 „Jak to miło się spotkać”

*schodzenie się dzieci ,zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne. „Jasiu czy pamiętasz?” – indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym.

8.00 – 8.15 Chcę być silny i zdrowy, dlatego codziennie ćwiczę

*zestaw ćwiczeń porannych

8.15 – 9.00 Pora umyć ręce – teraz coś dla brzuszka

*czynności higieniczno-porządkowe, śniadanie

9.00 – 9.30 (dzieci młodsze) 9.0 – 10.00 (dzieci starsze) Jesteśmy małymi odkrywcami

*zajęcia dydaktyczne

9.30/10.00 – 11.30 Ach, jaki piękny świat

*zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe w sali, praca w kąciku przyrody, zabawy dowolne wg zainteresowań, czynności higieniczno-porządkowe

11.30 – 12.00 Coś tam w brzuszku burczy

*obiad

12.00 – 13.30 Relaksujemy się

*odpoczynek, bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne, zabawy wg zainteresowań

13.30 – 14.00 Lubimy smaczne niespodzianki

*czynności higieniczne, podwieczorek

14.00 – 14.30 Uczymy się bawiąc

*edukacja artystyczna, językowa, ruchowa

14.30 – 17.00 W zdrowym ciele zdrowy duch

*zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze lub/i / zabawy ruchowe na sali, praca w kąciku książki, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne, rozchodzenie się dzieci.