Alfabet rodzica

Akceptuj swoje dziecko
Bądź dumny z niego
Chwal za pracę i dobre chęci
Dotrzymuj obietnic
Eliminuj powoli i rozsądnie niepożądane zachowania
Formułuj precyzyjnie wymagania
Gospodaruj efektywnie jego czasem
Hamuj jego agresję poprzez rozładowanie niekorzystnych emocji
Interesuj się jego osobą
Jesteś jego przewodnikiem po świecie chaosu
Kochaj go takim, jakim jest
Licz się z jego odmienny zachowaniem
Łagodź stresy i cierpienie
Mów o swojej miłości i okazuj ją gestami
Nie wymagaj za dużo
Okazuj mu zaufanie
Pokaż, że jesteś jego przyjacielem
Rozwijaj w nim jego „umiejętności”
Słuchaj go uważnie, a będziesz słuchany
Troszcz się o niego
Ukazuj mu jego miejsce w nieznanym świecie
Wierz w efekt pracy z dzieckiem
…(niewiadoma – bądź na nią przygotowany)
Zauważaj i odpowiednio reaguj na etapy rozwojowe dziecka