Rytmika

Podczas zajęć rytmicznych nasi podopieczni doskonalą umiejętność odtwarzania przebiegu muzycznego za pomocą ruchów ciała. Ponadto poznają różne tańce, grają  na instrumentach, poznają różnorodne piosenki oraz doskonalą umiejętność improwizacji  ruchowej oraz instrumentalnej. Poprzez ruch i śpiew realizowane są cele wychowania ogólnego, oparte na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności – wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, samodzielnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często także jej wykonawcę i twórcę.