Muzykoterapia

Muzyka towarzyszy dziecku w zabawie, nauce i wypoczynku już od najmłodszych lat. Wpływa na całą jego osobowość, oddziaływując na sferę ruchową, procesy poznawcze, procesy emocjonalne oraz sferę społeczną. Stosowanie muzykoterapii w pracy z dziećmi jest wysoce efektywnym środkiem leczniczym. Dzięki wrodzonej wrażliwości na dźwięki, dzieci chętnie uczestniczą w słuchaniu muzyki, grają na instrumentach, śpiewają, wspólnie bawią się i tańczą. Ponadto w trakcie zajęć muzykoterapeutycznych dzieci mają możliwość przeżycia i doświadczenia czterech podstawowych sytuacji terapeutycznych:  odreagowania, rytmizacji, relaksacji i aktywacji.