Organizacja dnia

Organizacja dnia:

6.30 – 7.45 Jak to miło się spotkać

* schodzenie się dzieci ,zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne.

„Jasiu czy pamiętasz? – indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju,
praca z dzieckiem uzdolnionym.

8.00 – 8.15 Chcę być silny i zdrowy, dlatego codziennie ćwiczę

* zestaw ćwiczeń porannych

8.15 – 9.00 Pora umyć ręce- teraz coś dla brzuszka

* czynności higieniczno-porządkowe, śniadanie

9.00 – 9.30 ( dzieci młodsze) 9.00 – 10.00 (dzieci starsze) Jesteśmy małymi odkrywcami

* zajęcia dydaktyczne

9.30/10.00 – 11.30 Ach, jaki piękny świat

* zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe w sali, praca w kąciku przyrody, zabawy dowolne wg zainteresowań, czynności higieniczno-porządkowe

11.30 – 12.00 Coś tam w brzuszku burczy

* obiad

12.00 – 13.30 Relaksujemy się

* odpoczynek, bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne,
zabawy wg zainteresowań

13.30 – 14.00 Lubimy smaczne niespodzianki

* czynności higieniczne, podwieczorek

14.30-14.30 Uczymy się bawiąc

* edukacja artystyczna, językowa, ruchowa

14.30 – 17.00 W zdrowym ciele zdrowy duch

* zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze lub/i / zabawy ruchowe na sali, praca w kąciku książki, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne, rozchodzenie się dzieci.