Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola

Dzieciństwo to czas, który powinien obfitować w splot radosnych i przyjaznych wydarzeń, pozwalających młodemu człowiekowi na pełny rozwój i przeobrażenie w mądrego
i wartościowego człowieka. Dostarczamy naszym wychowankom wielu przeżyć, wrażeń
i całej gamy uczuć związanych z życiem i działaniem w społeczeństwie. Poprzez różne formy działań dziecko staje się odkrywcą, badaczem, potrafiącym radzić sobie
w różnych sytuacjach.

W naszym przedszkolu staramy się  rozumieć dzieci. Dostrzec ich odrębność, swobodę, spontaniczność i szczerość, ale też zwracamy uwagę na kruchość, delikatność
i wrażliwość.  Podkreślamy prawo dziecka do szacunku. Pokazujemy jak wiele, my dorośli, możemy się od nich nauczyć. Mówimy, jak ważne jest, by rodzice pomogli stworzyć dziecku pozytywny i prawdziwy obraz samego siebie.

 

Misja naszego przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz,

jeśli nie wie – wytłumacz,

jeśli nie może – pomóż.”

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji
i bezpieczeństwa, tworząc warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej.
Wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem
i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym
i przyrodniczym.

 

Wizja naszego przedszkola:

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.”

Naszym założeniem jest:

  • poznawanie i rozumienie przez dziecko siebie i świata;
  • nabywanie umiejętności poprzez działanie;
  • odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie;
  • budowanie systemu wartości;
  • pogłębianie własnej tożsamości;
  • nabywanie umiejętności współżycia w grupie z rówieśnikami „pełnosprawnymi inaczej”.