Kadra

Właścicielami Niepublicznego Domowego Przedszkola Integracyjnego są:

mgr Tomasz Woźniak oraz mgr Beata Woźniak

 

Dyrektor Przedszkola przy ul. Traugutta 44                                 

mgr Tomasz Woźniak                                                

 

Dyrektor Przedszkola przy ul Krajewskiego 2

mgr Beata Woźniak

 

 

 

Kadra Pedagogiczna

mgr Beata Gruca – nauczyciel wychowania przedszkolnego z terapią pedagogiczną

mgr Aneta Słaby – nauczyciel wychowania przedszkolnego z terapią pedagogiczną

mgr Anna Ruchała-Glińska – psycholog, pedagog specjalny – oligofrenopedagog

 

Barbara Chudy – pomoc nauczyciela

 

Zajęcia dodatkowe:

mgr Beata Gruca – język angielski

mgr Anita Długosz – muzykoterapia

mgr Damian Sadowski – rytmika

mgr Klaudia Karpiel – religia

mgr Janusz Szczepaniak – zajęcia taneczne; szkoła tańca „WirDance”